O Meu Seguro de Vida

Directions:
Descripción:
O seguro de vida online é un seguro polo que a compañía aseguradora garante o pago da indemnización contratada ao asegurado, ou ao beneficiario que este designe, cando o asegurado faleza por enfermidade ou accidente. Tamén se pode pactar o anticipo no pago da indemnización en caso de invalidez.

Directorio de empresas, servicios, autónomos y profesionales de España